Aprendre a aprendre

Acompanyem l'alumnat perquè construeixi progressivament un entramat de coneixements i destreses que li permetin actuar de forma eficaç i satisfactòria en el món que l'integra.

 

Formar estudiants competents, amb hàbits sòlids de treball i amb valors arrelats, són els objectius fonamentals de l'equip de mestres.

Donar respostes adequades a la realitat de tot el nostre alumnat és també una finalitat bàsica del projecte educatiu de l'escola.