RELACIÓ AMB L'ENTORN

 

 

Cal afavorir que cada alumne i alumna conegui el seu entorn proper tot i sentint-se part d’ell.

La gran oferta d'activitats que s'hi ofereixen constitueix una font d'oportunitats de formació i de lleure i, a la vegada, contribueixen a que cada infant sàpiga que és essencial en la construcció de la societat que l'acull.

Aquesta visió de l'escola sobre l'entorn es recolza en la participació del centre al PEE 0-20.

 

Tornar a Visió pedagògica

Objectius

  1. Potenciar la capacitat d’interacció entre les persones: el treball en grup classe, inter-classe, la participació en activitats amb altres escoles,...
  2. Afavorir l’assemblea de classe, la presa de decisions conjunta, el respecte als altres, la coordinació d’interessos, la realització conjunta de propostes,...
  3. Conèixer la funció d’algunes institucions properes: l’ajuntament, els serveis públics,...
  4. Identificar fets que relacionen l’acció de l’home amb el deteriorament del paisatge i implicar-se en accions de millora del medi ambient.

Festes

La celebració de festes populars ens permet viure col·lectivament, amb joia i plaer, tradicions de la cultura catalana i conèixer la seva història. Pensar que farem a cada festa, preparar-la, distribuir-se les feines, regular els possibles conflictes o dificultats que sorgeixin,… ens porta a viure cada festa com un projecte d’escola que gaudim plenament mestres, alumnes i pares.resposta a les vostres necessitats.

Medi ambient

Promoure actituds respectuoses amb el medi ambient i fomentar la participació activa en la seva conservació i millora és bàsic.

Els nostres alumnes s’impliquen personalment participant en experiències diverses algunes organitzades per institucions del poble:

Jornades de Salut
Realitzem unes jornades de salut i medi ambient on es sensibilitzen els nens sobre temes diversos relacionats amb la cura de la pròpia salut i del medi ambient:

  • la contaminació
  • les drogues
  • l’anorèxia,…

Aprofitament energètic
Tallers de reciclatge de paper, d’energies renovables, d’aprofitament de materials de rebuig, ..

Gimcanes medio-ambientals a Collserola

Sortides i colònies

…les coses que es veuen i es palpen no s’obliden mai més.

… era més profitós un dia fora que molts dies d’estudi a l’aula.

Angeleta Ferrer i Sensat. Mestra

Les sortides fora de l’aula són dins el currículum dels nostres alumnes “les aules fora de l’escola”.

Les persones aprenem a través de les pròpies accions i en contacte directe amb la realitat.

Viure col·lectivament experiències de qualitat fora de ta aprendre a l’entorn i de l’entorn.

l’escola és un dels recursos didàctics que possibili- ita aprendre a l’entorn i de l’entorn.

Considerem molt útil per a la construcció de coneixements organitzar sortides:

  • com a punt de partida en presentar un nou tema ja que l’experiència viscuda pot ajudar a millorar el grau de motivació quan l’alumne ha d’aprendre un coneixement nou.
  • per confirmar o reforçar un coneixement ja que l’ajudarà a adequar, resituar o practicar allò que ha après.