Psicomotricitat

L'Educació Física no esta contemplada específicament com una àrea dins el Currículum de l'Educació Infantil, però continguts propis d'aquesta àrea els trobem inclosos dins les àrees de " Coneixement d'un mateix " i " Intercomunicació i Llenguatges".

Tornar a Visió pedagògica

Objectius:

Proposem que l'infant es conegui a ell mateix, tant en l'aspecte físic com el psíquic i que a més a més s'estimi, desenvolupant les seves capacitats per a utilitzar els propis recursos en cada moment.

L'especialista

L'especialista d'Educació Física de l'escola porta a terme aquesta activitat una tarda setmanalment en grups reduïts.

El grup es desdobla i, mentre la meitat de la classe fa gimnàstica, la resta d'alumnes estan a l'aula amb el seu tutor fent activitats que requereixen un major seguiment o intervenció de l'adult.

Espais

Les sessions tenen lloc a l'aula de psicomotricitat, un espai del centre destinat específicament a activitats relacionades amb l'àrea d'educació física i dotat amb materials variats i adequats als nens d'aquest cicle.