ACTITVITAT EXTRAESCOLAR D’ANGLÈS 1r

12/01/2017

Aquí podreu veure una petita mostra del treball realitzat a l’activitat extraescolar d’anglès.