Arts plàstiques i escèniques

El tetre és una activitat orientada a fomentar l’autoestima i la seguretat en sí mateix, així com la convivència i el treball en grup. Els nens i nenes tenen l’oportunitat d’experimentar, d’aprendre, de compartir i, sobretot, de passar-ho d’allò més bé!

L’activitat es porta a terme en el mateix centre per part de monitors d’expressió artística de l’Esplai Espurnes.

Tornar a Extraescolars

Taller de plàstica

Plantegen l’activitat des de la vessant lúdica amb el joc com a contingut principal, ja que facilita un entorn favorable per a l’aprenentatge i predisposa i motiva activament  als nens i nenes.

Beneficis: 

  • Augmenta l’autoestima i la seguretat en sí mateix.
  • Millora en la convivència i el treball en grup.
  • Coneixement i control de les emocions i sentiments.
  • Incorporació de pautes de disciplina.
  • Aprenen a ser constants en les tasques a realitzar.
  • Millora en la sociabilitat, especialment en aquells nens i nenes que presenten dificultats per a comunicar-se amb els altres.
  • Estimula la creativitat, la imaginació i la espontaneïtat.

Objectius fonamentals

El teatre, com a activitat extraescolar, aporta importants beneficis als nens i nenes, aquests beneficis els assoleixen a les poques setmanes d’iniciar aquesta divertida activitat gràcies al nostre projecte educatiu i a la dinamització per part dels nostres tècnics especialistes en expressió artística i interpretació.

L’objectiu no és formar actors o actrius, sinó despertar el plaer per la creativitat i la expressió, aconseguint que els nens i nenes s’alliberin de prejudicis o timideses.

Mètode

A nivell de programació i estructuració, l’itinerari de l’activitat s’inicia amb la descoberta del propi cos, treballant bàsicament l’esquema corporal (qui sóc i què puc fer amb el meu cos?). Seguidament s’inicia un treball d’expressió i de representació bàsica. L’etapa següent és interactuar amb altres companys de classe fins que arriba la fase d’interpretació i posada en escena.

El teatre sense “escenari” i sense públic no té sentit, així que a final de curs es realitza una petita escenificació a mode de petit “gag” o un passatge d’una obra per a representar-la davant les famílies o la resta d’alumnes.

Aquesta darrera fase d’escenificació és el resultat i no l’objectiu de l’activitat, de manera que els alumnes no ho vegin com a una situació a on se’ls avaluï i els generi estrès, sinó com quelcom natural i desitjat pel grup. En definitiva, com a una conseqüència de la pròpia activitat.