Música

La música és un element fonamental en aquesta primera etapa del sistema educatiu . El nen comença a expressar-se d'una altra manera i és capaç d'integrar activament en la societat , perquè la música l'ajuda a aconseguir autonomia en les seves activitats habituals , assumir la cura de si mateix i de l'entorn , i ampliar el seu món de relacions.

Tornar a Extraescolars

Música

Als països amb una destacada tradició musical, la formació a les escoles hi juga un rol molt important. És per això que, ara farà més de vint anys, vam decidir oferir l'aprenentatge d'instruments dins el mateix entorn de l'Escola Folch i Torres,dirigit, sobretot, a la formació d'una base instrumental.

L'Escola de Música ofereix als alumnes de la nostra escola, la possibilitat d'aprendre diferents instruments musicals amb professors especialitzats, al màxim nivell possible i sense perdre temps en desplaçaments.

 

Cant Coral 

Cantar en una Coral infantil és un fet educatiu que educa en valors, hàbits i competències i que va més enllà de l'acte de cantar en una coral, ja que podem afirmar que l'educació és continuada, no s'acaba mai i, a més a més es realitza en espiral.

El cant Coral es realitza 1 dia a la setmana i en horari de menjador. Tenim dues corals , la de primària i la de infantil. Entre les dues tenim al voltant de 50 cantaires.Animem a totes les famílies a que apuntin els seus fills donat que no té cap cost per a les famílies.

Objectius fonamentals/Beneficis

  • Seguretat: Els dóna seguretat emocional, confiança, perquè se senten compresos en compartir cançons, i immersos en un clima d'ajuda, col·laboració i respecte mutu.
  • Aprenentatge: L'etapa de l'alfabetització del nen es veu mes estimulada amb la música. A través de les cançons infantils, en què les síl·labes són rimades i repetitives, i acompanyades de gestos que es fan en cantar, el nen millora la seva forma de parlar i d'entendre el significat de cada paraula. I així, es alfabetizará d'una forma més ràpida.
  • Concentració: La música també és beneficiosa per al nen que fa al poder de concentració, a més de millorar la seva capacitat d'aprenentatge en matemàtiques. La música és pura matemàtica. A més, facilita als nens l'aprenentatge d'altres idiomes, potenciant la seva memòria.
  • Expressió corporal: Amb la música, l'expressió corporal del nen es veu mes estimulada. Utilitzen nous recursos en adaptar el seu moviment corporal als ritmes de diferents obres, contribuint d'aquesta manera a la potenciació del control rítmic del seu cos. Mitjançant la música, el nen millori la coordinació i combinar una sèrie de conductes. Túmbale cap per amunt i muéveselos perquè pugui ballar mentre que tu li cantes. Li pots carregar i abraçar a la teva falda entonant altres ritmes infantils.