Esports

L’esport és una activitat extraescolar de gran acceptació que possibilita el desenvolupament de molts valors i hàbits que sovint són difícils de concretar en l’àmbit escolar.
L’esport ha de ser una eina afavoridora del clima educatiu que envolta els nens.

Tornar a Extraescolars

Futbol

L’objectiu és buscar la participació i el foment d'aquest esport com a activitat saludable i divertida ,respectant els valors de companyonia, cooperació, joc en equip, joc net, etc.

L'alumne desenvolupa un comportament cooperatiu tant dins com fora del camp de joc, fomentant el respecte pels altres companys a més d'adquirir un major domini tècnic i tàctic del joc. El nen es familiaritza amb la pilota a partir d'exercicis de control, conducció i colpeig, passi i recepció de la pilota, profunditat i desmarcatges, posicionament defensiu i ofensiu i, per descomptat, la preparació estratègica per a competicions.

Patinatge

Un extraordinari esport que aporta molts beneficis, tant físics i artístics com de motricitat.

És una activitat pensada per a que els participants aprenguin a moure’s amb un medi nou per a ells.

Aquesta activitat vol iniciar als participants en els esports sobre rodes. Així doncs, d’una forma lúdica volem que el participant aprengui a moure el cos i desplaçar-se sobre rodes, tant si són 4 rodes o en línia.

Objectius fonamentals

El que dóna valor educatiu a l’esport extraescolar és la intencionalitat amb la que es practica, la seva condició d’obert, participatiu, no discriminatori i que respecti  les habilitats dels individus. Tanmateix, tota intervenció educativa ha d’estar impregnada de valors i ha d’afavorir el desenvolupament harmònic dels infants. Malgrat el risc de donar-ne una visió esbiaixada, els valors implícits i explícits de l’esport els agruparem en dos grups:

  • Valors personals: Autoconeixement, autonomia, responsabilitat, autocrítica, autocontrol.
  • Valors socials: Participació o cooperació, respecte, honestedat, capacitat crítica.

Orientació

És feina de l’entrenador cercar estratègies perquè els nostres infants adoptin actituts i maneres que aportin al seu coneixement, l’equilibri personal, l’afectivitat i les relacions interpersonals, la inserció social i l’acceptació de les diferències.

El que és educatiu de la pràctica de l’esport no és únicament l’aprenentatge de tècniques o tàctiques, ni tampoc els beneficis físics o psíquics d’una bona preparació esportiva. El que és realment educatiu són les condicions en les que es desenvolupen aquestes pràctiques, que sempre haurien d’afavorir l’autoestima, conèixer-se, tenir seguretat i confiança en un mateix, ser responsable, saber escollir, etc.