L'Ampa som tots

Totes les famílies d'alumnes de l'Escola Folch i Torres

La participació de les famílies al centre, al marge de la relació amb els mestres tant a nivell individual (entrevistes, informes) com col·lectiu (reunions), s'articula a través de l'Associació de Mares i Pares i dels delegats i delegades de cada classe.

Dins l'escola, l'AMPA ha tingut i té molta importància, ja que la seva col·laboració contribueix a millorar la qualitat de l'ensenyament i és bàsica per a una educació compartida. El suport a partir de la participació de totes les famílies és fonamental.

En cursos anteriors, la quota de l’AMPA era de 40 € anuals per família, a pagar en dues quotes, la primera al setembre i la segona al febrer.

Aquest curs, però, degut a la situació sanitària que ha comportat no fer activitats extraescolars al centre, la quota s'ha reduït a deu euros per família, per evitar el màxim de despeses. Malgrat això, el compromís de l'AMPA en la biblioteca escolar i en recolzar les necessitats detectades per famílies o claustre, continua sent el mateix. Esforç econòmic per a la millora de la qualitat i el servei als nostres fills i filles, i esforç de gestió, participant en l'Associació.

Moltes gràcies pel vostre suport. L'AMPA sou vosaltres!

Identifícat

Aquest àrea està restringida a l’ AMPA, professors i treballadors del centre, si formeu part d’un d’aquests col·lectius i encara no teniu usuari demaneu-l’ho