L'Ampa som tots

Totes les famílies d'alumnes de l'Escola Folch i Torres

La participació de les famílies al Centre, al marge de la relació amb els mestres tant a nivell individual (entrevistes, informes) com col·lectiu (reunions), s'articula a través l'Associació de Mares i Pares, i els delegats de classe.

Dins l'escola, l'AMPA ha tingut i té molta importància, ja que la seva col·laboració contribueix a millorar la qualitat de l'ensenyament. És important que totes les famílies hi participin.

La quota de l’AMPA és de 40 € anuals per família, a pagar en dues quotes, la primera al setembre i la segona al febrer. Necessitem tenir una base econòmica per tal de cobrir tot allò necessari per concedir ajuts  a l’escola per a la millora de la qualitat i el servei als nostres fills i filles. Però és un error pensar que només pagant la quota anual, l'AMPA comença a funcionar. De res serveixen els fons si no hi ha persones que els gestionin. Moltes gràcies pel vostre suport.

Identifícat

Aquest àrea està restringida a l’ AMPA, professors i treballadors del centre, si formeu part d’un d’aquests col·lectius i encara no teniu usuari demaneu-l’ho